Rodo

Szanowni Państwo,
Dbając o Państwa prywatność zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komitet Społeczny „Oddech Julki”, Łódź, 91-043 ul. Powstańców Wielkopolskich 2/1 (zwany dalej Administratorem), jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład naszego przedsiębiorstwa, ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów będą zawarte w szczegółowych regulaminach dołączanych do każdej nowej imprezy która wymaga rejestracji uczestnika (pkt. partnerzy, organizatorzy, współorganizatorzy).
Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: kamila_pawlak@op.pl lub telefonując pod numer: 793-558-889. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie, zaś w zakresie marketingu własnego naszej firmy taką podstawą prawną jest tzw. uzasadniony interes administratora .
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych usług (realizacją umowy, zgodnie z regulaminami imprez) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy w tym działań marketingowych.
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy (np. rejestracja do biegu oraz publikacja wyników) oraz co za tym idzie udział w imprezach będzie niemożliwe.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.
7. Macie Państwo między innymi prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
8. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Jeśli mimo zapoznania się z powyższymi informacjami obawiacie się Państwo o bezpieczeństwo przetwarzania waszych danych osobowych lub z innych powodów chcecie je usunąć, możecie wysłać e-mail o treści NIE WYRAŻAM ZGODY – RODO na adres:
kamila_pawlak@op.pl